Dwie wersje prawdy: Porównanie historii naturalnej z jej ewolucyjną wersją

Rys. A: „Ściana faktów. Życie poprzez czas: świadectwo na rzecz ewolucji”. Muzeum Kalifornijskiej Akademii Nauk, Park Złotych Wrót, San Francisco 1991.
Rys. A: „Ściana faktów. Życie poprzez czas: świadectwo na rzecz ewolucji”. Muzeum Kalifornijskiej Akademii Nauk, Park Złotych Wrót, San Francisco 1991.


Rys. B: Ewolucyjny schemat pochodzenia prezentowany na wystawie „Życie poprzez czas: świadectwo na rzecz ewolucji”.
Rys. B: Ewolucyjny schemat pochodzenia prezentowany na wystawie „Życie poprzez czas: świadectwo na rzecz ewolucji”.


Rys. C: Zapis kopalny widziany poprzez pryzmat teorii ewolucji z datacją niektórych skamielin. Szkła powiększające w miejscach rozgałęzień poszczególnych linii mają „pokazywać” niewidocznych wspólnych przodków.
Rys. C: Zapis kopalny widziany poprzez pryzmat teorii ewolucji z datacją niektórych skamielin. Szkła powiększające w miejscach rozgałęzień poszczególnych linii mają „pokazywać” niewidocznych wspólnych przodków.


Rys. D: Tak wygląda zapis kopalny po usunięciu przez brzytwę Okhama ewolucjonistycznego pryzmatu.
Rys. D: Tak wygląda zapis kopalny po usunięciu przez brzytwę Okhama ewolucjonistycznego pryzmatu.

„Skoro przyjmujemy, że wyginęła nieskończona ilość ogniw pośrednich między wygasłymi i żyjącymi mieszkańcami ziemi, a także między gatunkami wygasłymi istniejącymi w każdym kolejnym okresie i jeszcze dawniejszymi - zachodzi pytanie, dlaczego każda formacja geologiczna nie zawiera obfitych szczątków tych ogniw?”. (Karol Darwin, O powstawaniu gatunków, w: tenże, Dzieła wybrane, tom II, Państwowe Wydawnictwo rolnicze i Leśne, Warszawa 1959, s. 490.)


Rys. D1: Porównanie empirycznego świadectwa dotyczącego zwierzęcych skamieniałości z ewolucjonistycznym schematem. Uwagę zwracają niewidoczni wspólni przodkowie, „wskazywani” przez szkła powiększające oraz zniekształcenie w ewolucyjnym schemacie perspektywy chronologicznej.
Rys. D1: Porównanie empirycznego świadectwa dotyczącego zwierzęcych skamieniałości z ewolucjonistycznym schematem. Uwagę zwracają niewidoczni wspólni przodkowie, „wskazywani” przez szkła powiększające oraz zniekształcenie w ewolucyjnym schemacie perspektywy chronologicznej.


Rys. E: Empiryczna prezentacja skamieniałości.
Rys. E: Empiryczna prezentacja skamieniałości.


Rys. F: Pochodzenie typów: świadectwo nagłego pojawienia się i stazy.
Rys. F: Pochodzenie typów: świadectwo nagłego pojawienia się i stazy.

„Spora liczba niezłych uczonych spoza biologii ewolucyjnej i paleontologii przyswoiła sobie, niestety, ideę, że zapis kopalny jest bardziej darwinowski, niż jest on w istocie. (...) Po Darwinie jego obrońcy mieli nadzieję odnaleźć przewidywane progresje. Ogólnie rzecz biorąc, nie odnaleziono ich - jednak ten optymizm nie ginął i pewna doza czystej fantazji wkradła się do podręczników”. (David M. Raup [paleontolog, kustosz Field Museum of Natural History w Chicago, które posiada około 20% wszystkich gatunków wystepujących w postaci kopalnej], Evolution and the Fossil Record, Science 1981, vol. 213, s. 289.)